• Chemische industrie: gassen voor veilig bedrijf en als grondstof voor de industrie
  Chemische industrie: gassen voor veilig bedrijf en als grondstof voor de industrie
 • Meten is weten:          wij leveren de gassen
  Meten is weten: wij leveren de gassen

Industriële- en medische gassen

Industriële- en medische gassen zijn onlosmakelijk verbonden met de moderne samenleving. Gassen worden toegepast in vele takken van de industrie, de mijnbouw en de offshore, de wetenschap, in de medische sector en de zorgverlening, in de primaire sector en in voedselketens. Van schip tot hamburger en van couveuse tot trein. Fabrikanten van gassen zijn niet alleen leverancier maar vooral ook dienstverleners op het gebied van (het mede ontwikkelen van) toepassingen, delen van kennis, advisering en informatieverstrekking over milieu, veiligheid en deskundig gebruik.

De wereldmarkt voor industriële gassen bedroeg in 2012 ongeveer € 35 miljard. In Europa zijn in dagelijks 55.000 personen werkzaam in deze sector voor ruim 4 miljoen klanten. De gasproductie in Europa bedraagt ongeveer 200.000 ton per dag. De meeste gassen worden door de fabrikanten gemaakt in eigen fabrieken.

Distributie naar de klanten vindt plaats langs een van de vier hoofdvormen van distributie: per pijplijn, in bulk, per on-site generator en in cilinders, afhankelijk van locatie en gebruik. Naast het bovenstaande wordt door de fabrikanten van gassen ook apparatuur verkocht of in lease gegeven aan klanten om eigen specifieke toepassingen te vervaardigen. Op deze wijze worden bij klanten ook complete productie-units (plants) geïnstalleerd voor eigen gebruik of voor de wederverkoop aan derden.

De meest voorkomende industriële gassen zijn Zuurstof (O2), Stikstof (N2), Argon (Ar), Helium (He), Krypton (Kr), Xenon (Xe), Neon (Ne), Waterstof (H2), Koolmonoxide (CO), Kooldioxide (CO2), Lachgas (N2O), Chloor (Cl2), Waterstofchloride (HCl), Zwaveldioxide (SO2), Acetyleen (C2H2), Methaan (CH4) en Propaan (C3H8). In aanvulling hierop worden tal van mengsels van deze en van andere gassen gemaakt voor specifieke toepassingen.

Nieuws

april 2016: Met ingang van 1april jl. is de heer H. (Harco) van den Berg gekozen tot voorzitter van de Vereniging van Fabrikanten van Industriële Gassen (VFIG). Hij volgt per dezelfde datum de heer H. Kolenbrander op.  De heer Van den Berg vertegenwoordigt Air Products in de VFIG.

 

 oktober 2013 - Consumptie van vloeibare stikstof is levensgevaarlijk

oktober 2013 - Elektronische sigaretten en zuurstof voor thuisgebruik gaan niet samen!

Secretariaat

Algemeen secretaris:

drs. A.W.M. Kamphuis

Tel. 070 337 87 55

e-mail: kamphuis@vfig.nl

Secretariaat:  

M. (Monique)H. van Huizen  

Tel. 06 43010599

e-mail: vanhuizen@vfig.nl

Correspondentieadres:

Postbus 443
2260 AK Leidschendam
Tel. 070 3378 755
 

e-mail: info@vfig.nl

VFIG - Postbus 443 2260 AK Leidschendam - Telefoon 070 - 337 87 53 - E-mail: info@vfig.nl